Skip links

Disclaimer
Orange Vinyl

De informatie op de website orangevinyl.nl is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Orange Vinyl record pressing / BVPP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

In geen geval zal Orange Vinyl record pressing aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website of de inhoud van de website. Orange Vinyl record pressing behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de website aan te brengen.

Orange Vinyl record pressing garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links
De website orangevinyl.nl kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan Orange Vinyl record pressing.

Houd er rekening mee dat Orange Vinyl record pressing geen garantie biedt voor de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.

Laatst bijgewerkt: 28 december 2023

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag